14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger vedrørende forsyning af medicinsk udstyr, personlige værnemidler og desinfektionsmidler i forbindelse med håndtering af covid-19  - ophæves den 20. oktober 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 673 af 16. april 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger vedrørende forsyning af medicinsk udstyr, personlige værnemidler og desinfektionsmidler i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 58 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 16. april 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Styrelsen for Forsyningssikkerhed kan påbyde regioner og kommuner at indberette oplysninger om størrelsen af lagre af bestemte typer medicinsk udstyr, personlige værnemidler og desinfektionsmidler samt forventet lagerbeholdning med henblik på at sikre forsyningen af disse, jf. stk. 2.

Stk. 2 Stk. 1 omfatter desinfektionsmidler, der hører under produkttype 1 og 2, jf. bilag V i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 528/2021.

Stk. 3 Styrelsen for Forsyningssikkerhed kan fastsætte krav til form og indhold af indberetninger efter stk. 1.

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 20. oktober 2021.

profile photo
Profilside