14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1304 af 23. December 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. april 2016, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 § 6 træder i kraft den 1. december 2015.

•••

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 684 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af simple trykbeholdere ophæves.

•••

Stk. 4 Bekendtgørelsen gælder for simple trykbeholdere der bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet efter bekendtgørelsens ikrafttræden. For indretningen af beholdere der er bragt i omsætning eller gjort tilgængelige på markedet før bekendtgørelsens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

•••
profile photo
Profilside