14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 422 af 09. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Arbejdet med udgivelse af et blad skal foregå i de indsattes fritid, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet kan tillade, at redaktøren af bladet eller eventuelt redaktionen helt eller delvist opfylder beskæftigelsespligten, jf. straffuldbyrdelseslovens § 38, stk. 1, ved at arbejde med udgivelsen af bladet. Dette gælder dog kun i det omfang, det findes nødvendigt af hensyn til bladets udgivelse. For denne beskæftigelse ydes vederlag efter reglerne i beskæftigelsesbekendtgørelsen.

•••

Stk. 3 Overholder redaktøren eller redaktionen ikke de retningslinjer, der gælder for udgivelsen af bladet, kan kriminalforsorgsområdet tilbagekalde en godkendelse af aktiviteten som en opfyldelse af beskæftigelsespligten og henvise redaktøren eller redaktionen til at udøve hvervet i fritiden.

•••
profile photo
Profilside