14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19) § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 303 af 27. February 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Kommunalbestyrelsen visiterer borgere, der frivilligt ønsker at tage ophold på en isolationsfacilitet, jf. § 1, til et ophold på en isolationsfacilitet, såfremt vedkommende er omfattet af målgruppen for tilbuddet, jf. stk. 2.

•••

Stk. 2 Målgruppen for tilbuddet om ophold på en isolationsfacilitet er voksne borgere, der er konstateret smittet med Coronavirussygdom (covid-19), som enten ikke udviser symptomer på smitte eller alene udviser lette symptomer, samt voksne borgere, der er i risiko for at være smittede og afventer resultat af test for covid-19, i høj grad er selvhjulpne og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale, og som deler husstand med

  • 1) mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,

  • 2) én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller

  • 3) én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

•••

Stk. 3 Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med Coronavirussygdom (covid-19) eller er i risiko for at være smittede og afventer resultat af test for covid-19, og i øvrigt omfattet af målgruppen, jf. stk. 2, nr. 1-3, kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten i følge med en voksen fra samme husstand.

•••
profile photo
Profilside