14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19) § 5a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 303 af 27. February 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5a Kommunalbestyrelsen tilbyder borgere, der, jf. § 5, er visiteret til et ophold på en isolationsfacilitet, hjælp til transport til isolationsfaciliteten, såfremt borgeren ikke selv har mulighed for at transportere sig til isolationsfaciliteten.

•••

Stk. 2 Flere personer fra samme husstand, herunder børn og unge under 18 år, der, jf. § 5, er visiteret til et ophold på en isolationsfacilitet, kan transporteres samlet til isolationsfaciliteten, såfremt transporten er indrettet til det pågældende antal personer.

•••
profile photo
Profilside