14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Karakterbekendtgørelsen § 17

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen) paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af karakterbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 114 af 03. February 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Det fastsættes i studieordningen, hvilke karakterer der indgår i det samlede eksamensresultat.

•••

Stk. 2 Det kan fastsættes i studieordningen, at det samlede eksamensresultat udtrykkes ved en gennemsnitskvotient. Ved beregningen af gennemsnitskvotienten medtages én decimal. Ved beregningen indgår ikke fag, fag- eller uddannelseselementer, hvor der er anvendt bedømmelsen »Bestået« eller »Ikke bestået«.

•••

Stk. 3 Det kan fastsættes i studieordningen, at de enkelte karakterer, der indgår i det samlede eksamensresultat, tæller med forskellig vægt ved beregningen af gennemsnitskvotienten. I så fald er gennemsnitskvotienten summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med karakterens vægt, divideret med summen af vægtene.

•••
profile photo
Profilside