14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om klagenævnet for udbud og bygger på bekendtgørelse nr. 887 af 11. August 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Klage med bilag indgives skriftligt til Klagenævnet for Udbud.

•••

Stk. 2 Med klagen skal følge kopi af klagers underretning af ordregiveren i henhold til § 6, stk. 4, i lov om Klagenævnet for Udbud.

•••

Stk. 3 Ved indsendelse af klage indbetales et gebyr på 10.000 kr., jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 Ved indsendelse af klage, hvor der klages over en overtrædelse af følgende retsakter, indbetales et gebyr på 20.000 kr.:

  • 1) Udbudslovens afsnit I-III.

  • 2) Bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.

  • 3) Bekendtgørelse nr. 1625 af 15. december 2015 om tildeling af koncessionskontrakter.

  • 4) Bekendtgørelse nr. 892 af 17. august 2011 om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1293 af 12. november 2013.

•••

Stk. 5 Afvises klagen, tilbagebetales gebyret.

•••

Stk. 6 Indbetales gebyret efter stk. 3 eller stk. 4 ikke, og indbetales gebyret ikke inden en af Klagenævnet for Udbud fastsat frist, afvises sagen.

•••
profile photo
Profilside