14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om klagenævnet for udbud og bygger på bekendtgørelse nr. 887 af 11. August 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Klagenævnet for Udbud anmoder indklagede om at afgive en redegørelse for sagens faktiske og retlige omstændigheder samt om at fremsende sagens dokumenter inden en af Klagenævnet for Udbud fastsat frist.

•••

Stk. 2 Klagenævnet for Udbud kan anmode klageren, indklagede eller en tredjemand, der er indtrådt i sagen i henhold til § 6, stk. 3, i lov om Klagenævnet for Udbud, om at tilvejebringe oplysninger, der skønnes at have betydning for sagens bedømmelse. Fremkommer oplysningerne ikke inden en af Klagenævnet for Udbud fastsat frist, kan Klagenævnet for Udbud tillægge dette virkning til skade for den pågældende.

•••
profile photo
Profilside