14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om klagenævnet for udbud og bygger på bekendtgørelse nr. 887 af 11. August 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 En sag forberedes ved udveksling af skriftlige indlæg og afgøres på dette grundlag, medmindre det eller de medlemmer, der i den enkelte sag deltager fra formandskabet, beslutter, at der skal ske mundtlig forhandling.

•••

Stk. 2 Klageren, den indklagede og den, der er indtrådt i sagen, er berettigede til at lade sig repræsentere af en advokat, revisor eller anden sagkyndig repræsentant. Formanden for den enkelte sag kan henstille, at klageren lader sig repræsentere som anført.

•••

Stk. 3 Andre end de, der er nævnt i stk. 2, har ikke adgang til den mundtlige forhandling, medmindre formanden i den enkelte sag beslutter det.

•••
profile photo
Profilside