14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Stævningskopibekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om kopier af stævninger mv. i borgerlige sager paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af stævningskopibekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1375 af 12. December 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 I sager, der behandles med flere dommere eller under medvirken af sagkyndige, skal de processkrifter og dokumenter, som er nævnt i retsplejelovens § 357, stk. 3, 1. pkt., indleveres i et antal kopier, der svarer til antallet af dommere og sagkyndige.

•••
profile photo
Profilside