14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om krav om mundbind eller visir i kollektiv trafik m.v. § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2479 af 17. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Krav om mundbind eller visir i kollektiv trafik m.v.
For at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 skal passagerer på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir ved rejse med følgende former for kollektiv trafik m.v., jf. dog §§ 10-12:

  • 1) Togtrafik, herunder privatbaner, letbaner og metro.

  • 2) Buskørsel, dvs. både lokale og regionale busruter, skolebusser, x-busser, fjernbusser, turistbusser og anden kørsel i bus, der kræver tilladelse i henhold til lov om buskørsel.

  • 3) Taxikørsel og anden erhvervsmæssig persontransport, som kræver tilladelse i henhold til taxilov.

  • 4) Færgetrafik, herunder indenrigsfærger og færger, der sejler mellem Danmark og havne i udlandet.

•••

Stk. 2 Uberettiget undladelse af at bære mundbind eller visir efter stk. 1 kan medføre bortvisning.

•••
profile photo
Profilside