14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service

Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Kommunalbestyrelsen fastsætter en kvalitetsstandard for kommunens kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service.

Stk. 2 Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, borgerne kan tilbydes ved ophold i de kvindekrisecentre, der er nævnt i stk. 1, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsens kvalitetsstandard og kommunalbestyrelsens opfølgning og revision på kvalitetsstandarden gøres alment tilgængelig for borgerne i kommunen, herunder på internettet.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen reviderer kvalitetsstandarden hvert andet år.

§2 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre jfr. § 1, skal som minimum omfatte en beskrivelse af følgende områder:

 • 1) Antallet af pladser i det enkelte krisecenter og de fysiske rammer i krisecentret.

 • 2) Den overordnede målsætning for kvindekrisecentrenes virksomhed.

 • 3) En beskrivelse af de ydelser og tilbud, der tilbydes kvinder og børn på krisecentrene i amtet.

 • 4) Opholds- og kostbetaling for kvinder og børn, der opholder sig på krisecentre.

 • 5) Procedurer for, hvorledes borgeren kan henvende sig til et kvindekrisecenter, og hvem der kan få ophold på et kvindekrisecenter.

 • 6) Fællesfaciliteter på krisecentrene.

 • 7) Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse for personalet på krisecentrene.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen oplyser endvidere om den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal derudover informere om følgende forhold:

 • 1) Værdier og normer, som indsatsen bygger på.

 • 2) Brugerindflydelse og eventuelle beboerråd.

§3 Kommunalbestyrelsen sørger for, at de enkelte kvindekrisecentre informerer borgerne om serviceniveauet på kvindekrisecentre vedrørende de forhold, der er nævnt i § 2, stk. 1 og 3, fx i form af servicedeklarationer.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen påser, at information, jf. stk. 1, revideres mindst hvert andet år.

§4 Kommunalbestyrelsen påser, at forholdene i de enkelte kvindekrisecentre er i overensstemmelse med den kvalitetsstandard, som er fastsat af kommunen.

Stk. 2 Ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden inddrages repræsentanter for beboerne.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2 Samtidig bortfalder bekendtgørelse nr. 228 af 31. marts 2004 om kvalitetsstandard for kvindecentre efter § 93 a i lov om social service.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen udarbejder første gang en kvalitetsstandard inden den 1. juli 2007.

profile photo
Profilside