14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre jfr. § 1, skal som minimum omfatte en beskrivelse af følgende områder:

  • 1) Antallet af pladser i det enkelte krisecenter og de fysiske rammer i krisecentret.

  • 2) Den overordnede målsætning for kvindekrisecentrenes virksomhed.

  • 3) En beskrivelse af de ydelser og tilbud, der tilbydes kvinder og børn på krisecentrene i amtet.

  • 4) Opholds- og kostbetaling for kvinder og børn, der opholder sig på krisecentre.

  • 5) Procedurer for, hvorledes borgeren kan henvende sig til et kvindekrisecenter, og hvem der kan få ophold på et kvindekrisecenter.

  • 6) Fællesfaciliteter på krisecentrene.

  • 7) Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse for personalet på krisecentrene.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen oplyser endvidere om den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal derudover informere om følgende forhold:

  • 1) Værdier og normer, som indsatsen bygger på.

  • 2) Brugerindflydelse og eventuelle beboerråd.

•••
profile photo
Profilside