14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 715 af 19. juni 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Bekendtgørelsen gælder for:

•••

Stk. 2 Bekendtgørelsen vedrører kun den del af botilbuddet, som udgøres af boliger.

•••

Stk. 3 For beboere, hvis ophold i botilbud efter servicelovens § 108 skyldes en dom, kendelse, vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse, gælder reglerne med de begrænsninger, der måtte følge af vilkårene for anbringelsen i botilbuddet.

•••
profile photo
Profilside