14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer § 13

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Allergene ingredienser
For fødevarer, der udbydes til den endelige forbruger eller til storkøkkener uden at være færdigpakkede, eller for fødevarer, der pakkes på salgsstedet på anmodning af køberen eller er færdigpakkede med henblik på direkte salg, er de ingredienser eller tekniske hjælpestoffer, der er opført i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (fødevareinformationsforordningen), og som stadig findes i fødevaren, eventuelt i ændret form, obligatorisk fødevareinformation.

•••

Stk. 2 Oplysning om allergene ingredienser, jf. bilag II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (fødevareinformationsforordningen), skal stilles til rådighed på en af følgende måder:

  • 1) Skriftlig information eller lignende i umiddelbar nærhed af fødevaren.

  • 2) Andre relevante metoder, herunder information via elektronisk medie.

•••

Stk. 3 Hvis allergener ikke bliver angivet skriftligt på fødevaren, menukortet og lign., eller i umiddelbar nærhed heraf, skal der som minimum være oplysning på fx et skilt om, at yderligere information om allergene ingredienser kan fås ved forespørgsel.

•••

Stk. 4 Særlig oplysning om allergener kræves ikke, når varebetegnelsen er angivet skriftligt og klart henviser til betegnelsen for det allergene stof eller produkt.

•••

Stk. 5 Information om allergene ingredienser kræves ikke, hvis en virksomhed på forhånd spørger forbrugerne om deres kostbehov i forbindelse med fødevareallergi og -intolerans og er i stand til individuelt at udlevere fødevarer i overensstemmelse med disse kostbehov.

•••
profile photo
Profilside