14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer § 26

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 234 af 6. marts 2015 om mærkning m.v. af fødevarer ophæves.

•••

Stk. 3 Produkter og trykt emballage, som ikke opfylder kravene i § 10, stk. 1, nr. 11, § 46 og § 46 a i bekendtgørelse nr. 1308 af 14. december 2005 om mærkning m.v. af fødevarer, men som er mærket før den 1. februar 2012, må sælges, indtil lagrene er opbrugte.

•••

Stk. 4 Produkter og trykt emballage, der senest den 31. december 2014 er produceret og mærket i overensstemmelse med § 24 i bekendtgørelse nr. 1308 af 14. december 2005, kan sælges indtil lagrene er opbrugte.

•••
profile photo
Profilside