14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 344 af 30. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 En person, der allerede er valgt af generalforsamlingen til eller udpeget af andre som medlem af det øverste ledelsesorgan, jf. selskabsloven § 120, skal fratræde denne post, hvis vedkommende vælges som medarbejderrepræsentant eller suppleant. Fratrædelse skal ske samtidig med, at den pågældende tiltræder som medarbejderrepræsentant eller suppleant.

•••

Stk. 2 Har et selskab både selskabs- og koncernrepræsentation i det øverste ledelsesorgan, kan en person kun vælges som enten selskabs- eller koncernrepræsentant. Det samme gælder for eventuelle suppleanter.

•••
profile photo
Profilside