14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber § 43

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 344 af 30. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§43 Opføres kandidaterne på én liste, er de kandidater, jf. denne bekendtgørelses § 10, der har fået flest stemmer, valgt som selskabsrepræsentanter. De øvrige personer, der har været opstillet til valget og har fået mindst én stemme bliver suppleanter, med mindre andet er besluttet efter denne bekendtgørelses § 40, stk. 7. Hvis der er valgt et mindre antal, end medarbejderne har ret til efter denne bekendtgørelses § 10, stk. 1, kan medarbejderne i valgudvalget i enighed beslutte at udnytte deres ret i henhold til denne bekendtgørelses § 10, stk. 4.

•••

Stk. 2 Hvis valget sker efter to lister, er de kandidater, jf. denne bekendtgørelses § 10, der har fået flest stemmer på hver liste, valgt som henholdsvis selskabsrepræsentanter og suppleanter, med mindre andet er besluttet efter denne bekendtgørelses § 40, stk. 7.

•••

Stk. 3 I tilfælde af stemmelighed mellem to eller flere kandidater, træffer valgudvalget afgørelse om valget ved lodtrækning.

•••

Stk. 4 Så snart afstemningens resultat foreligger, meddeler valgudvalget de valgte personer, at de er blevet valgt til selskabsrepræsentant eller suppleant og undersøger, om de er villige til at modtage valget til den pågældende post. Valgudvalget meddeler desuden afstemningens resultat skriftligt, på e-mail eller lignende til medarbejderne, til det øverste ledelsesorgan i selskabet.

•••
profile photo
Profilside