14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om midlertidig forlængelse af fristen for aflevering af forbrugsregnskaber for erhvervslejemål som led i håndteringen af covid-19

Bekendtgørelse nr. 587 af 06. april 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om midlertidig forlængelse af fristen for aflevering af forbrugsregnskaber for erhvervslejemål som led i håndteringen af covid-19

I medfør af § 49 a i lov om leje af erhvervslokaler (erhvervslejelov), jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 11. oktober 2018, som ændret ved lov nr. 359 af 4. april 2020 og lov nr. 529 af 27. marts 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Fristen i erhvervslejelovens § 49, stk. 1, 1. pkt., forlænges midlertidigt, således at forbrugsregnskaber, der efter § 49, stk. 1, 1. pkt., skulle være kommet frem til lejerne i perioden fra den 10. februar 2021 til den 9. oktober 2021, først skal være kommet frem til lejerne senest den 10. oktober 2021. Fristforlængelsen gælder alene i de tilfælde, hvor aflæggelse af forbrugsregnskab forudsætter fysisk måleraflæsning i lejemålet.

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning fra den 10. februar 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelsen ophæves den 31. marts 2022.

profile photo
Profilside