14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for stedbundne faste omkostninger fra juli 2021 til december 2021 for virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1905 af 01. October 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Virksomhedens ansøgning om kompensation, jf. § 6, skal indeholde følgende oplysninger:

  • 1) Kompensationsperioden, som virksomheden ansøger om kompensation inden for.

  • 2) En begrundelse for, hvorfor den forventede omsætningsnedgang skyldes udbruddet af COVID-19, som dog for virksomheder omfattet af § 1, stk. 2 skal være en begrundelse for, hvorfor den forventede omsætningsnedgang skyldes forbud mod at holde åbent.

  • 3) Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden.

  • 4) Virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden. Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder, jf. § 2, nr. 8, litra d, ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for virksomhedens forventede omsætning for kompensationsperioden, skal virksomheden begrunde, hvilke særlige omstændigheder, der er årsag hertil, samt hvorfor det nødvendiggør en anden opgørelsesperiode end angivet i § 2, nr. 8, litra a-c. Virksomheden skal samtidig oplyse den realiserede omsætning for denne anden opgørelsesperiode.

  • 5) Stedbundne faste omkostninger, der ansøges om kompensation for, herunder dokumentation for betalingsforpligtelsen.

  • 6) Tilsvarende stedbundne faste omkostninger som omfattet af nr. 5, opgjort for referenceperioden.

•••

Stk. 2 Hvis virksomheden ansøger for produktionsenheder, skal oplysninger efter stk. 1, opgøres for den eller de ansøgte produktionsenheder.

•••

Stk. 3 Virksomheden skal under strafansvar, jf. § 15, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 eller 2 er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på Virk.dk.

•••

Stk. 4 Virksomheder, der ansøger om kompensation efter denne bekendtgørelse, der sammenlagt med kompensation efter bekendtgørelserne omtalt i § 4, stk. 2, står til at modtage mere end 60 mio. kr., skal indsende en erklæring efter stk. 3 om, at virksomheden ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021, jf. § 4, stk. 2.

•••

Stk. 5 Virksomheden skal i ansøgningen under strafansvar på tro og love erklære, at virksomheden for indkomståret 2021 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 5, stk. 3, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 5, stk. 3, jf. § 5, stk. 4, som hovedformål eller et af hovedformålene.

•••
profile photo
Profilside