14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1473 af 12. december 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Justitsministeren kan i særlige tilfælde, når de fornødne kundskaber må anses for at være tilegnet på anden vis, efter høring af kursusudvalget, helt eller delvis fritage fra kravet i retsplejelovens § 119, stk. 2, nr. 5, om gennemførelse af den teoretiske grunduddannelse.

•••

Stk. 2 I tilfælde, hvor den pågældende har haft et så alsidigt og advokatrelevant karriereforløb, at der ikke er grund til at betvivle, at den pågældende vil være i stand til på fuldt forsvarlig vis at udøve advokatvirksomhed, kan justitsministeren endvidere efter høring af kursusudvalget fritage fra kravet i retsplejelovens § 119, stk. 2, nr. 5, om eksamen og kravet om den praktiske prøve i retssagsbehandling.

•••

Stk. 3 En person, som har opnået fritagelse fra kravet om gennemførelse af den teoretiske grunduddannelse, har ret til mod betaling at få udleveret et eksemplar af det benyttede kursusmateriale.

•••
profile photo
Profilside