14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1473 af 12. december 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Justitsministeriet nedsætter et kursusudvalg, der har til opgave at fastsætte retningslinjer for indholdet og tilrettelæggelsen af grunduddannelsen, for ansættelse og afskedigelse af lærere og for den teoretiske eksamen. Kursusudvalget fastsætter endvidere nærmereretningslinjer for retssagsprøven, herunder den fiktive retssag, efter forhandling med præsidenterne for landsretterne, Sø- og Handelsretten samt byretterne.

•••

Stk. 2 Advokatsamfundet yder kursusudvalget den nødvendige sekretariatsbistand.

•••
profile photo
Profilside