14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af kapitalgrundlag m.v. for investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde m.fl. § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 571 af 02. juni 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 De faste omkostninger for forvaltere af alternative investeringsfonde beregnes som summen af følgende poster fra resultatopgørelsen i bilag 6 til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., jf. dog § 5:

  • 1) Udgifter til personale og administration (post 3).

  • 2) Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver (post 4).

  • 3) Andre driftsudgifter (post 5).

•••
profile photo
Profilside