14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af kapitalgrundlag m.v. for investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde m.fl. § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 571 af 02. juni 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Indberetning til Finanstilsynet
Investeringsforvaltningsselskaber skal indberette virksomhedens kapitalgrundlag, jf. § 126 a, stk. 2, 3, 5 og 7, i lov om finansiel virksomhed, og solvensbehov, jf. § 126 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, til Finanstilsynet. Indberetningen skal ske senest 20 arbejdsdage efter udløb af 1.-3. kvartal. Hvis investeringsforvaltningsselskabet er omfattet af § 126 a, stk. 2, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed, skal indberetningen ske senest 20 arbejdsdage efter udløbet af 1.-11. måned. Indberetning for ultimo året skal ske senest 30 arbejdsdage efter årets udløb.

•••

Stk. 2 Investeringsforvaltningsselskaber med tilladelse i henhold til § 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. § 10 a i lov om finansiel virksomhed, skal udover stk. 1, tillige foretage indberetning af de dele af selskabets kapitalgrundlag, der skal opgøres til brug for opfyldelse af § 16, stk. 5, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

•••

Stk. 3 Forvaltere af alternative investeringsfonde skal indberette virksomhedens kapitalgrundlag, jf. § 16, stk. 1-4, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. til Finanstilsynet senest 20 arbejdsdage efter udløb af 1.-3. kvartal. Indberetning af opgørelserne for ultimo året skal ske senest 30 arbejdsdage efter årets udløb. Forvaltere af alternative investeringsfonde skal tillige foretage indberetning af de dele af virksomhedens kapitalgrundlag, der skal opgøres til brug for opfyldelse af § 16, stk. 5, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

•••

Stk. 4 Holdingvirksomheder omfattet af § 1, nr. 3, skal alene indberette opgørelsen af kapitalgrundlaget efter udløbet af hver 6. måned.

•••

Stk. 5 Koncerner og delkoncerner omfattet af § 1, nr. 4 og 5, skal indberette opgørelsen af kapitalgrundlaget og solvensbehovet efter udløbet af hver 6. måned.

•••

Stk. 6 De indberettede opgørelser skal være godkendt af direktionen for virksomheder, koncerner og delkoncerner omfattet af § 1, nr. 1-5.

•••

Stk. 7 Indberetningen skal ske på Finanstilsynets indberetningsskemaer, som er tilgængelige på Finanstilsynets hjemmeside, og skal ske på varigt medium.

•••

Stk. 8 Koncernindberetninger fra holdingvirksomheder omfattet af § 1, nr. 1 og 3, skal udelukkende foretages på øverste koncernniveau, jf. dog stk. 9.

•••

Stk. 9 Finanstilsynet kan kræve indberetning af delkoncernopgørelser for andre delkoncerner end de i § 1, nr. 5, angivne, jf. § 174, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.

•••
profile photo
Profilside