14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af kapitalgrundlag m.v. for investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde m.fl. § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 571 af 02. juni 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Ikrafttræden m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelsens § 5 finder første gang anvendelse på indberetning af faste omkostninger, der vedrører regnskabsår, der påbegyndes den 1. januar 2016 eller senere.

•••

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 289 af 27. marts 2014 om opgørelse af solvensbehov og faste omkostninger samt indberetning af kapitalgrundlag m.v. for investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde m.fl. ophæves.

•••
profile photo
Profilside