14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om oplysnings- og dokumentationspligt for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1003 af 09. august 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, som før påbegyndelsen af indkomståret 2013 var omfattet af ligningslovens § 16 C, skal ved indsendelse af oplysning som nævnt i § 1, nr. 1, for indkomståret 2013 tillige indsende oplysning om de tab og negative beløb, der er omfattet af § 15, stk. 9, i lov nr. 433 af 16. maj 2012, som ændret ved § 23 i lov nr. 1354 af 21. december 2012.

•••
profile photo
Profilside