14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v. § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 973 af 22. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Outsourcingvirksomheden skal inddrage resultatet af risikovurderingen, jf. § 19, ved vurderingen af, om der er tale om kritisk eller vigtig outsourcing. Outsourcingvirksomheden skal herudover som minimum tage højde for følgende:

 • 1) Om outsourcingen er direkte forbundet med levering af de aktiviteter, som outsourcingvirksomheden har tilladelse til.

 • 2) De mulige konsekvenser af enhver afbrydelse af den outsourcede proces, tjenesteydelse eller aktivitet, eller leverandørens manglende evne til at levere de aftalte leverancer løbende på det aftalte serviceniveau i forhold til

  • a) kort- og langsigtet økonomisk modstandskraft og levedygtighed,

  • b) forretningskontinuitet og operationel robusthed,

  • c) operationelle risici,

  • d) omdømmemæssige risici eller

  • e) eventuel genopretnings- og afviklingsplanlægning, afviklingsmuligheder og operationel kontinuitet i forbindelse med tidlig indgriben, genopretning eller afvikling.

 • 3) De potentielle konsekvenser ved outsourcing for outsourcingvirksomhedens evne til at

  • a) identificere, styre og overvåge alle risici,

  • b) overholde alle lovgivningsmæssige krav eller

  • c) foretage revisioner af den outsourcede proces, tjenesteydelse eller aktivitet.

 • 4) Den potentielle indvirkning på ydelser til outsourcingvirksomhedens kunder.

 • 5) Al øvrig outsourcing, outsourcingvirksomhedens samlede eksponering overfor den samme leverandør, og den potentielle samlede virkning af outsourcing indenfor samme forretningsområde.

 • 6) Størrelsen og kompleksiteten af de berørte forretningsområder.

 • 7) Muligheden for, at outsourcing kan udvides uden at erstatte eller revidere den underliggende kontrakt.

 • 8) Muligheden for at overføre outsourcingen til en anden leverandør.

 • 9) Muligheden for at reintegrere den outsourcede proces, tjenesteydelse eller aktivitet i outsourcingvirksomheden.

 • 10) Beskyttelse af data og de potentielle konsekvenser af brud på fortroligheden eller manglende sikring af datatilgængelighed og dataintegritet for outsourcingvirksomheden og dens kunder.

•••
profile photo
Profilside