14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om overdragelse af gruppe 1-forsikringsselskabers forsikringsbestande § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 818 af 03. juli 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde og definitioner
Denne bekendtgørelse finder anvendelse for gruppe 1-forsikringsselskabers hele eller delvise overdragelse af en forsikringsbestand, hvor forsikringsaftalerne er indgået gennem en filial eller i form af grænseoverskridende tjenesteydelser, til et forsikringsselskab med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

•••
profile photo
Profilside