14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om overdragelse af gruppe 1-forsikringsselskabers forsikringsbestande § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 818 af 03. juli 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Betingelser for overdragelse
Et gruppe 1-forsikringsselskab skal ansøge om Finanstilsynets tilladelse til at overdrage hele eller en bestemt del af sin forsikringsbestand, hvor forsikringsaftalerne er indgået gennem en filial eller i form af grænseoverskridende tjenesteydelser, til et forsikringsselskab med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

•••

Stk. 2 Tilladelse gives når følgende er opfyldt:

  • 1) Tilsynsmyndigheden i det land, hvor risikoen eller forpligtelsen består, giver samtykke til overdragelsen.

  • 2) Tilsynsmyndigheden i det land, hvor det overtagende selskab har hjemsted bekræfter, at selskabet, efter overdragelsen har fundet sted, har et kapitalgrundlag, der dækker det af selskabet opgjorte solvenskapitalkrav.

•••

Stk. 3 Ønsker en filial at overdrage hele eller en del af sin forsikringsbestand tegnet ved fri etableringsret, skal tilsynsmyndigheden i det land, hvor filialen er etableret, tillige høres.

•••
profile photo
Profilside