14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om overdragelse af gruppe 1-forsikringsselskabers forsikringsbestande § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 818 af 03. juli 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Straffebestemmelser
Overtrædelse af § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, straffes med bøde.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside