14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1324 af 10. december 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Almindelige regler om drift, optagelse i plejehjem og beskyttede boliger
Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Dette gælder også efter istandsættelse og mindre ombygning.

•••

Stk. 2 Opsiger kommunen eller regionen driftsaftalen med et plejehjem eller beskyttede boliger omfattet af stk. 1, kan plejehjemmet eller de beskyttede boliger efter opsigelsen af driftsaftalen indgå aftale med en eller flere kommuner eller regioner om brug af plejehjemspladserne eller de beskyttede boliger indtil den 1. juli 2017.

•••

Stk. 3 Det er en betingelse for, at plejehjemmet eller de beskyttede boliger kan drives videre i henhold til stk. 2, at den kommune, hvor plejehjemmet eller de beskyttede boliger ligger, har godkendt den videre drift.

•••

Stk. 4 Når kommunalbestyrelsen har godkendt plejehjemmet eller de beskyttede boliger i henhold til stk. 3, kan godkendelsen ikke senere bringes til ophør.

•••

Stk. 5 Borgerens opholdskommune træffer afgørelse om ophold i boliger efter stk. 2. Kommunalbestyrelsen i boligernes beliggenhedskommune træffer afgørelse om ret til ydelser i henhold til kommunens serviceniveau.

•••

Stk. 6 For boliger efter stk. 2 fastsætter beliggenhedskommunen boligens omkostninger i henhold til § 17.

•••
profile photo
Profilside