14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om registrering af rettigheder over luftfartøjer § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 274 af 28. August 1964. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Statens Luftfartsvæsen udfærdiger genparter af de registrede dokumenter og efter Statens Luftfartsvæsens skøn tillige af foreviste legitimationspapirer.

•••

Stk. 2 For hvert luftfartøj oprettes en mappe til opbevaring af de i stk. 1 nævnte genparter og eventuelle udskrifter af udenlandske registre og af dokumenter hidrørende herfra.

•••
profile photo
Profilside