14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter og krav om coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1554 af 02. July 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Kommunalbestyrelsen kan meddele midlertidigt påbud om, at lokaler og lokaliteter omfattet af stk. 5 skal holde lukket for offentligheden, når lokalerne og lokaliteterne er beliggende i en kommune, hvor den testkorrigerede incidens er på mindst 100 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, smitteforebyggende hensyn gør påbuddet nødvendigt, og kommunens påbud ikke kan afvente påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter epidemilovens § 31, stk. 1, jf. dog stk. 8.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal meddele midlertidigt påbud om, at lokaler og lokaliteter omfattet af stk. 5 skal holde lukket for offentligheden, når lokalerne og lokaliteterne er beliggende i en kommune, hvor den testkorrigerede incidens er på mindst 500 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, og hvor der i de seneste syv dage er registreret mindst 20 smittetilfælde med covid-19, jf. dog stk. 8. Påbud efter 1. pkt. skal gælde den følgende dag fra det tidspunkt, hvor betingelsen i 1. pkt. er opfyldt.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal meddele midlertidigt påbud om, at lokaler og lokaliteter omfattet af stk. 5 skal holde lukket for offentligheden, når lokalerne og lokaliteterne er beliggende i et sogn, hvor der er en incidens på mindst 1000 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, i de seneste syv dage er registreret mindst 20 smittetilfælde med covid-19 og er en positivprocent på testresultater for covid-19 på mindst 3, jf. dog stk. 8. Påbud efter 1. pkt. skal gælde den følgende dag fra det tidspunkt, hvor betingelserne i 1. pkt. er opfyldt.

•••

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen skal meddele midlertidigt påbud om, at lokaler og lokaliteter omfattet af stk. 5 skal holde lukket for offentligheden, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed efter høring af kommunalbestyrelsen vurderer, at konkrete lokaler eller lokaliteter skal holde lukket for offentligheden, når disse er beliggende i sogne, der grænser op til sogne omfattet af påbud efter stk. 3, jf. dog stk. 8. Påbud efter 1. pkt. skal gælde den følgende dag fra det tidspunkt, hvor betingelsen i 1. pkt. er opfyldt.

•••

Stk. 5 Påbud efter stk. 1-4 omfatter følgende lokaler og lokaliteter, jf. dog stk. 6:

  • 1) Lokaler og lokaliteter, som fysiske eller juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder zoologiske anlæg, akvarier og lignende, museer, kunsthaller, kulturhuse, teatre, spillesteder, biografer, biblioteker, arkiver, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet, musik- og kulturskoler, andre kunstskoler samt grundkurser på kunstområdet.

  • 2) Lokaler, som fysiske eller juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, svømmehaller, træningscentre, lokaler i stadions og foreningslokaler.

•••

Stk. 6 Kommunalbestyrelsens påbud i medfør af stk. 1-4 omfatter ikke følgende:

  • 1) Lokaler omfattet af stk. 5, nr. 2, i det omfang der udøves nødvendig genoptræning af personer.

  • 2) Biblioteker må holde åbent for offentligheden med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.

  • 3) Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

•••

Stk. 7 Kommunalbestyrelsens påbud i medfør af stk. 1 skal inden for to dage forelægges for Styrelsen for Patientsikkerhed, der vurderer, om der er grundlag for at udstede et påbud i medfør af epidemilovens § 31, stk. 1. Har kommunalbestyrelsen udstedt et påbud, der omfatter lokaler og lokaliteter, der ligger uden for Styrelsen for Patientsikkerheds kompetence efter epidemilovens § 31, stk. 1, skal Styrelsen for Patientsikkerhed indstille til kommunalbestyrelsen, i hvilket omfang det kommunalt udstedte påbud bør opretholdes.

•••

Stk. 8 Har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt et påbud efter epidemilovens § 31, stk. 1, omfatter kommunalbestyrelsens påbud efter stk. 1-4 ikke de lokaler og lokaliteter, der er omfattet af styrelsens påbud.

•••

Stk. 9 Kommunalbestyrelsen offentliggør påbud efter stk. 1-4.

•••

Stk. 10 Kommunalbestyrelsens påbud efter stk. 1-4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside