14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter og krav om coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1554 af 02. July 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer efter anmodning fra kommunalbestyrelsen, om påbud efter § 3, stk. 2-4 skal ophæves for konkrete lokaler og lokaliteter omfattet af § 3, stk. 5, der ikke er i direkte risiko for påvirkning af smitte.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen ophæver et påbud efter § 3, stk. 1, når Styrelsen for Patientsikkerhed efter § 3, stk. 7, vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når kommunen i de seneste syv dage er under den i § 3, stk. 1, nævnte incidensgrænse.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen ophæver et påbud efter § 3, stk. 2, når Styrelsen for Patientsikkerhed efter stk. 1 vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen for konkrete lokaler og lokaliteter, eller når kommunen i de seneste syv dage er under incidensgrænsen nævnt i § 3, stk. 2, eller har færre end 20 smittetilfælde med covid-19.

•••

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen ophæver et påbud efter § 3, stk. 3 eller 4, når Styrelsen for Patientsikkerhed efter stk. 1 vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når der i det sogn, der er omfattet af påbud efter § 3, stk. 3, i de seneste syv dage er en incidens på færre end 1000 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, færre end 20 smittetilfælde med covid-19 eller en positivprocent på testresultater for covid-19 på mindre end 3.

•••
profile photo
Profilside