14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om revisionsinstruks for tilskud omfattet af retsplejelovens  § 323, stk. 7, og § 324 § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 638 af 11. June 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Bevillingsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af årsregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Bevillingsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

•••
profile photo
Profilside