14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 41b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41b Indberetning efter skatteindberetningslovens § 28 (erhvervelse af egne aktier)
Indberetning efter skatteindberetningslovens § 28 omfatter:

  • 1) Identiteten af den indberetningspligtige.

  • 2) Identiteten af den eller de, der har afstået aktien m.v., jf. § 3.

  • 3) Identiteten af den erhvervede aktie m.v., herunder med angivelse af ISIN-fondskode, hvis en sådan er tildelt, og af identiteten af det udstedende selskab m.v. efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

  • 4) Oplysning om aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked.

  • 5) Antallet af erhvervede aktier m.v.

  • 6) Anskaffelsestidspunktet.

  • 7) Anskaffelsessummen, herunder de handelsomkostninger, som den indberetningspligtige har kendskab til.

•••
profile photo
Profilside