14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder § 35

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 224 af 17. February 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§35 Deltager personen i et kommunalt tilbud efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor driftsudgifterne afholdes af kommunen, jf. §§ 194-200 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal det fremgå af personsagen, jf. dog § 47.

•••

Stk. 2 Hvis en person deltager i et tilbud efter kapitlerne 11 eller 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal tilbudstype med henvisning til den konkrete foranstaltning, som personen deltager i (aktør, uddannelsesinstitution, projekt, virksomhed el.lign.) fremgå af personsagen og være dokumenteret.

•••

Stk. 3 Hvis en person deltager i jobrettet uddannelse efter § 48 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal foranstaltningen, som personen deltager i (herunder uddannelsesinstitution), fremgå af personsagen og være dokumenteret.

•••

Stk. 4 Er personen optaget i et kommunalt tilbud efter §§ 109 og 110 i lov om social service, hvor driftsudgifterne afholdes af kommunen, skal det fremgå af personsagen.

•••
profile photo
Profilside