14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder § 47

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 224 af 17. February 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§47 Journalen, ikke-personsager
En kommunes driftsudgifter vedrørende tilbud, jf. §§ 194-200 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal registreres særskilt på en sag. Følgende oplysninger skal fremgå af sagen og være dokumenteret:

  • 1) Tilbuddets/foranstaltningens navn.

  • 2) CVR-nr.

  • 3) Tlf.nr.

  • 4) Ansvarlig.

  • 5) Evt. giro- eller kontonummer.

  • 6) Tilbudstype.

  • 7) Budget.

  • 8) Disponerede og udbetalte beløb.

  • 9) Tilknyttede CPR-numre til tilbuddet med angivet varighed af deltagelse.

•••

Stk. 2 Driftsudgifterne til tilbud skal være dokumenterede.

•••

Stk. 3 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder en vejledning om dokumentationskrav vedr. opgørelse og refusion af driftsudgifter efter §§ 194-200 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder vejledning om afgrænsning af refusionsberettigende driftsudgifter fra administrationsudgifterne m.v. nævnt i § 4.

•••
profile photo
Profilside