14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende § 19f

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 728 af 29. June 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19f For søfarende, som modtager sygedagpenge fra Søfartsstyrelsen, indbetaler Søfartsstyrelsen et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der indbetales alene bidrag til den obligatoriske pensionsordning for søfarende, der får indbetalt bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der indbetales ikke bidrag til den obligatoriske pensionsordning for sygedagpenge som udbetales som refusion til en arbejdsgiver.

•••

Stk. 2 Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 19 g, på grundlag af sygedagpengene til den søfarende efter fradrag for personens ATP-bidrag efter § 20, stk. 3. Bidraget opgjort pr. uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

•••

Stk. 3 Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i sygedagpengene. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

•••
profile photo
Profilside