14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om taxikørsel m.v.  - Denne bekendtgørelse gælder fortsat for tilladelser udstedt i medfør af den tidligere taxilov, LBK nr. 107 af 30/01 2013. § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om taxikørsel m.v. og bygger på bekendtgørelse nr. 405 af 08. May 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Ved enhver tilladelsesudstedelse tildeles der den taxi, tilladelsen vedrører, et tilladelsesnummer, jf. bekendtgørelse om særlige krav til taxier m.v. Tilladelsesnummeret påføres tilladelsen.

•••

Stk. 2 Ved udskiftning af køretøj skal tilladelsen forevises ved anmeldelse af køretøjet til registrering. Registreringsattesten skal endvidere med tilladelsesindehaveren som registreret ejer eller bruger forevises kommunalbestyrelsen inden 14 dage efter attestens modtagelse.

•••
profile photo
Profilside