14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om taxikørsel m.v.  - Denne bekendtgørelse gælder fortsat for tilladelser udstedt i medfør af den tidligere taxilov, LBK nr. 107 af 30/01 2013. § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om taxikørsel m.v. og bygger på bekendtgørelse nr. 405 af 08. May 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Det er forbudt at standse uden for holdepladser for at søge hyre, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 På steder, hvor det skønnes påkrævet, kan politiet som en midlertidig foranstaltning regulere færdslen på en sådan måde, at der reserveres plads for til- og frakørsel af taxier.

•••
profile photo
Profilside