14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om taxikørsel m.v.  - Denne bekendtgørelse gælder fortsat for tilladelser udstedt i medfør af den tidligere taxilov, LBK nr. 107 af 30/01 2013. § 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om taxikørsel m.v. og bygger på bekendtgørelse nr. 405 af 08. May 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 En fører af et motorkøretøj, der udfører kørsel på grundlag af en tilladelse til offentlig servicetrafik, og som ikke har et førerkort, jf. § 33, skal opfylde det i § 32, stk. 1, nr. 1, anførte krav. Kurset skal være gennemført og bestået efter den 1. september 2001. Førerkort eller dokumentation fra kursusstedet for, at kurset er gennemført og bestået, skal medbringes under kørslen og efter anmodning forevises for politiet.

•••
profile photo
Profilside