14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om taxikørsel m.v.  - Denne bekendtgørelse gælder fortsat for tilladelser udstedt i medfør af den tidligere taxilov, LBK nr. 107 af 30/01 2013. § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om taxikørsel m.v. og bygger på bekendtgørelse nr. 405 af 08. May 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Kravet om faglige kvalifikationer
En ansøger anses som fagligt kvalificeret, hvis vedkommende

  • 1) inden for de sidste 10 år har gennemført et af Trafikstyrelsen godkendt kursus og ved en af Trafikstyrelsen udarbejdet skriftlig prøve har dokumenteret færdigheder inden for de emner, der er angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse,

  • 2) har tilladelse til taxi- eller limousinekørsel eller til sygetransport, eller

  • 3) er godkendt som ansvarlig leder af og ansat som sådan af et selskab med begrænset ansvar, der udfører sygetransport.

•••

Stk. 2 Det i stk. 1, nr. 1, nævnte kursus skal være gennemført senest 8 måneder efter kommunalbestyrelsens meddelelse til ansøgeren om, at tilladelse til taxikørsel er udstedt.

•••

Stk. 3 En ansøger om tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel eller sygetransport kan af kommunalbestyrelsen fritages for det i stk. 1, nr. 1, nævnte kursus, hvis det godtgøres, at vedkommende igennem de seneste 5 år har haft en fuldtidsstilling med overordnede funktioner inden for erhvervet personbefordring. Det er samtidig en betingelse, at ansøgeren består den i stk. 1, nr. 1, nævnte prøve. Tilsvarende gælder for en ansvarlig leder af et selskab eller anden juridisk person, der udfører sygetransport.

•••

Stk. 4 En ansøger om tilladelse til offentlig servicetrafik kan af Trafikstyrelsen fritages for det i stk. 1, nr. 1, nævnte kursus, hvis vedkommende enten har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i henhold til lov om buskørsel, er godkendt som transportleder i en buskørselsvirksomhed, inden for de seneste 10 år har bestået et af Trafikstyrelsen godkendt kursus for busvognmænd, jf. bekendtgørelse om buskørsel, eller hvis det godtgøres, at vedkommende igennem de seneste 5 år har haft en fuldtidsstilling med overordnede funktioner inden for erhvervet personbefordring. Det er i sidstnævnte tilfælde en betingelse, at ansøgeren består den i stk. 1, nr. 1, nævnte prøve. Tilsvarende gælder for en ansvarlig leder af et selskab eller anden juridisk person, der udfører offentlig servicetrafik.

•••
profile photo
Profilside