14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om taxikørsel m.v.  - Denne bekendtgørelse gælder fortsat for tilladelser udstedt i medfør af den tidligere taxilov, LBK nr. 107 af 30/01 2013. § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om taxikørsel m.v. og bygger på bekendtgørelse nr. 405 af 08. May 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Selskaber m.v.
Fratræder den godkendte ansvarlige leder i en sygetransportvirksomhed, bortfalder en tilladelse i henhold til lovens § 4, medmindre virksomheden inden 3 måneder efter lederens fratræden over for kommunalbestyrelsen har dokumenteret, at virksomheden har ansat en ny ansvarlig leder, der opfylder de fastsatte krav. Kommunalbestyrelsen kan under ganske særlige omstændigheder forlænge den i 1. pkt. nævnte frist.

•••

Stk. 2 Fratræder den godkendte ansvarlige leder i en virksomhed, der udfører offentlig servicetrafik, bortfalder en tilladelse i henhold til lovens § 4, medmindre virksomheden inden 3 måneder efter lederens fratræden over for Trafikstyrelsen har dokumenteret, at virksomheden har ansat en ny ansvarlig leder, der opfylder de fastsatte krav. Styrelsen kan under ganske særlige omstændigheder forlænge den i 1. pkt. nævnte frist.

•••
profile photo
Profilside