14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilbudsgiveres indløsningspligt og indløsningsret ved et overtagelsestilbud § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1119 af 24. September 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Opgørelse af erhvervelser
Ved opgørelsen af erhvervelser efter selskabslovens § 70, stk. 2, 3. pkt., medregnes udelukkende aktier og stemmerettigheder, tilbudsgiveren ejer.

•••

Stk. 2 Ejer selskabet egne aktier, medregnes disse ikke i selskabskapitalen ved opgørelsen efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside