14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tillæg til refusion til arbejdsgivere efter barselsloven, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1758 af 31. August 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Sygedagpenge
Kommunen beregner tillæg efter § 54 a i lov om sygedagpenge for de uger, hvor en arbejdsgiver får udbetalt refusion efter § 54 i lov om sygedagpenge.

•••

Stk. 2 Opgørelse af tillægget efter §§ 54 a og 54 b i lov om sygedagpenge sker på grundlag af den refusion, som kommunen beregner for den enkelte uge til den pågældende arbejdsgiver. Tillægget opgøres ved, at refusionsbeløbet for den enkelte uge ganges med den procentsats, der er gældende for perioden, og som fremgår af § 54 b i lov om sygedagpenge. Resultatet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

•••
profile photo
Profilside