14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1392 af 30. November 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse for personer, der er statsborgere i et EU-land, i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, og som agter at udøve eller udøver erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet og kloakområdet i Danmark.

•••

Stk. 2 § 12 finder tilsvarende anvendelse for personer, der er statsborgere i et tredjeland, og som søger om at blive godkendt som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet og kloakområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer.

•••

Stk. 3 Der kan gives delvis adgang til erhvervet i forbindelse med midlertidig og lejlighedsvis erhvervsudøvelse og ved etablering, jf. § 10 i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer.

•••

Stk. 4 For udøvelse af erhvervet som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet og kloakområdet gælder i øvrigt kapitel 4 i bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

•••
profile photo
Profilside