14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1392 af 30. November 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Den, der ønsker at etablere sig som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet i Danmark, skal vedlægge følgende dokumentation ved indgivelse af ansøgning til Sikkerhedsstyrelsen om at blive godkendt som fagligt ansvarlig inden for et af disse områder:

  • 1) Bevis for ansøgerens nationalitet.

  • 2) Kopi af eventuelle kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til at udøve erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet, eller andre relevante kursus- eller uddannelsesbeviser.

  • 3) Attestation for ansøgerens eventuelle erhvervserfaring som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet eller tilsvarende erhverv, herunder hvis ansøgeren har udøvet et sådant erhverv i mindst 1 år på fuldtidsbasis eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de forudgående 10 år i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, hvor erhvervet som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet eller uddannelsen til det pågældende erhverv ikke er lovreguleret, jf. dog 15, stk. 1, som følger af artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, bevis for erhvervsudøvelsen.

  • 4) Attestation for, at det ikke forbydes ansøgeren at udøve erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet eller tilsvarende erhverv i hjemlandet eller i det land, hvorfra ansøgeren kommer, heller ikke midlertidigt.

  • 5) Attestation for, at ansøgeren ikke i stilling eller erhverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at erhvervet ikke vil blive udøvet på forsvarlig måde.

  • 6) Attestation for, at ansøgeren er myndig, ikke er under værgemål og har rådighed over sit bo.

•••

Stk. 2 Dokumentation omfattet af stk. 1, nr. 4-6, skal ved fremlæggelsen være udstedt inden for de seneste 3 måneder.

•••

Stk. 3 Ansøgning og dokumentation efter stk. 1 kan fremsendes elektronisk via kvikskranken.

•••

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen opkræver et gebyr i forbindelse med ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig, jf. stk. 1. Gebyret fastsættes, så der sikres balance mellem gebyrindtægter og omkostninger ved Sikkerhedsstyrelsens administration af ordningen, og offentliggøres på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside