14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1392 af 30. November 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Sikkerhedsstyrelsen meddeler godkendelse som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet, jf. lovens § 14, stk. 1, jf. stk. 3, til en ansøger, der ønsker at etablere sig i Danmark som fagligt ansvarlig i en autoriseret virksomhed eller i en virksomhed med virksomhedsgodkendelse på gasområdet, jf. § 3, og for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation efter § 12, stk. 1, som herunder dokumenterer, at den pågældende har udøvet virksomhed som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet eller tilsvarende erhverv i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande

  • 1) i 6 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, jf. dog stk. 2,

  • 2) i 3 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, efter forudgående uddannelse inden for det pågældende erhverv på mindst 3 år, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende,

  • 3) i 4 på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, efter forudgående erhvervsuddannelse inden for det pågældende erhverv på mindst 2 år, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende,

  • 4) i 3 på hinanden følgende år som selvstændig og i mindst 5 år som arbejdstager inden for det pågældende erhverv, jf. dog stk. 2, eller

  • 5) i 5 på hinanden følgende år i en ledende stilling, heraf mindst 3 år med tekniske opgaver og med ansvar for mindst en afdeling af virksomheden, hvis den pågældende har gennemgået en erhvervsuddannelse på mindst 3 år inden for det pågældende erhverv, afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende.

•••

Stk. 2 Udøvelse af virksomheden, som omhandlet i stk. 1, nr. 1 og 4, må ikke være ophørt mere end 10 år forud for den dato, hvor ansøgning og fuldstændig dokumentation er indgivet, jf. § 12.

•••
profile photo
Profilside