14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1392 af 30. November 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Sikkerhedsstyrelsen træffer afgørelse, jf. § 15 eller § 16, senest 3 måneder efter modtagelse af ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig og fuldstændig dokumentation, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 I tilfælde af vanskeligheder, der kan betyde forsinkelser, kan fristen i stk. 1 forlænges med 1 måned.

•••

Stk. 3 Den, der er meddelt godkendelse som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet, vand- og afløbsområdet, gasområdet eller kloakområdet, jf. stk. 1, udøver erhvervet under titlen "fagligt ansvarlig" med henblik på tilknytning til en autoriseret virksomhed, jf. § 3.

•••
profile photo
Profilside